Ydelser

Kabell Architectura yder arkitektrådgivning til private og erhverv, og varetager gerne projektspecifikke eller tidsbegrænsede opgaver for andre tegnestuer, ejendomsejere og entreprenørvirksomheder.


Tegnestuen samarbejder med relevante rådgivere, heriblandt rådgivende ingeniører og certificerede brandrådgiverer.


 Arkitektrådgivning omfatter blandt andet:


 • forundersøgelser og lokalplansforhold
 • idéoplæg
 • skitseprojekt
 • myndighedsandragende (ansøgning om byggetilladelse)
 • projektering
 • udbud og beskrivelser
 • indhentning af tilbud
 • byggestyring og tilsyn
 • afleveringsforretning og mangelgennemgang
 • færdigmelding og dokumentering af tekniske forhold for ibrugtagningstilladelse
 • rådgivning i forbindelse med køb af bolig
 • bygherrerådgivning
 • dialog med Slots- & Kultyrstyrelsen i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger
 • indretningsforslag
 • visualiseringer
 • grafisk materiale